مسابقه تورنمت شهرها - خانه ریاضیات کرمان

مسابقه تورنمت شهرها

خانه ریاضیات کرمان امسال هم مانند سال های گذشته، سیزدهمین دوره مسابقات تورنمنت شهرها به نمایندگی مستقیم از طرف کشور روسیه را برگزار می نماید.

فرصت یک رقابت جذاب و هیجان انگیز را از دست ندهید. ثبت نام از روز جمعه 1400/1/13 آغاز می شود و تا روز سه شنبه 1400/1/17 ادامه خواهد داشت. ثبت نام درقالب تیم های سه نفره انجام می شود و هزینه ثبت نام برای مرحله اول برای هر تیم ۹۰,۰۰۰ تومان می باشد.