اسامی گروه های برنده ی شرکت کننده در اولین مسابقه ی کشوری کتابخوانی تیمی ریاضی( کتر) - خانه ریاضیات کرمان

اسامی گروه های برنده ی شرکت کننده در اولین مسابقه ی کشوری کتابخوانی تیمی ریاضی( کتر)

اسامی گروه های برنده ی شرکت کننده در اولین مسابقه ی کشوری کتابخوانی تیمی ریاضی( کتر)

اسامی گروه های برنده ی شرکت کننده در اولین مسابقه ی کشوری کتابخوانی تیمی ریاضی( کتر) : 

گروه اول: 
 فاطمه کاظم زاده، رویا عبدالرزاقی، معظمه مرادی

گروه دوم:
محمدمهدی حسنی سعدی، امیرعلی ایرانمنش

گروه سوم:
 الینا محمدی، آتریسا کامیاب

گروه چهارم: 
حنانه سیدی، هستی سیدی

و از آن جایی که امتیازات چهار تیم بعدی بسیار نزدیک به هم بودند، بنا به تصمیم هیات داوران، این چهار تیم پس از مطالعه ی کتاب معرفی شده از سوی خانه ریاضیات کرمان مجددا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا از بین آن ها هر تیمی که حدنصاب امتیاز را کسب کرد به مرحله ی نهایی صعود کند:
گروه پنجم: یسنا سیدی، فاطمه سیدی، رقیه بلوچ
گروه ششم: نازنین زهرا سیدی، فاطمه زهرا سیدی، صدف عارفی
گروه هفتم: محمد طاها محسنی پور، امیرعباس سنجری
گروه هشتم: امیرمحمدسالارکریمی، ابوالفضل نوزادی، حسین همت یار