روز جهانی زنان در ریاضی و بزرگداشت حکیم خیام - خانه ریاضیات کرمان

روز جهانی زنان در ریاضی و بزرگداشت حکیم خیام

مراسم روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

در مراسم روز بزرگداشت حکیم عمر خیام مراسمی در محل دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید. خانم دکتر  رضاقلی، عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه پیام نور سخنرانی با عنوان "از ریاضیات تا ادبیات؛ مروری بر سرگذشت و آثار خیام" ایراد کرد که در آن به بررسی ابعاد علمی و ادبی زندگی خیام پرداخت. وی فعالیتهای شاخص این دانشمند ایرانی در حوزه ی ریاضیات را در مطالعه ی اصول اقلیدس و تلاشهای وی برای نتیجه گیری اصل پنج از سایر اصول آن، مطالعه و ارایه ی روشهای حل جبری و هندسی برای حل معادلات خطی تا درجه ی 3 و محاسبات ارزشمند وی در ضرایب دوجمله ای خیام- نیوتن و مثلث خیام-پاسکال و کارهای وی در جهت شناخت وی از مفهوم اعداد حقیق مثبت و مفهوم پیوستگی این اعداد دانست. بعلاوه دیدگاه خیام در ضرورت یادگیری ریاضی و تفکر منطقی برای همگان را مطرح نمود.
در ادامه به فعالیتهای خیام در حوزه ی نجوم و تنظیم گاهشماری دقیق شمسی اشاره کرد و به سایر فعالیتهای علمی وی نیز اشاره کرد.
در ادامه به بررسی فلسفه و شعر خیام پرداخت و با بیان مثالهایی به تاثیر گرفتن شعر خیام از تفکر منطقی و دیدگاه اصل موضوعی وی تاکید کرد