کافه ریاضی - خانه ریاضیات کرمان

کافه ریاضی

بیلیارد بازی که بیلیارد ، بازی نمی کرد !

کافه ریاضی با سخنرانی خانم دکتر رحیمه پورخاندانی (عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)

با موضوع بیلیارد بازی که بیلیارد ، بازی نمی کرد ! 

زمان :دوشنبه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۶ بعد از ظهر .