کلاس برنامه نویسی - خانه ریاضیات کرمان

کلاس برنامه نویسی

کلاس برنامه نویسی اسکرچ و اسکرچ جونیور

کلاس برنامه نویسی 
-اسکرچ جونیور برای کودکان۷تا ۹سال
صبح های شنبه و دوشنبه ساعت ۸:۳۰الی ۹:۴۰
داشتن گوشی یا تبلت الزامی است.
-اسکرچ برای دانش آموزان ۹ تا ۱۵ سال
صبح های شنبه و دوشنبه ساعت ۹:۵۰الی ۱۱ ( گروه اول) و ۱۱:۱۰الی ۱۲:۲۰( گروه دوم)
داشتن تبلت یا لپ تاپ الزامی است.