پنجمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان - خانه ریاضیات کرمان

پنجمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان

پنجمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان ویژه مقاطع تحصیلی متوسطه دوم

خانه ریاضیات کرمان با همکاری مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دانشگاه باهنر کرمان در نظز دارد پنجمین جشنواره ریاضی رتا در محل دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار نماید.

دراین جشنواره کارگاه های متنوع به محوریت کاربرد ریاضیات به همراه بازدید از دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.